rss search

next page next page close

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Paylaşımları Yayınlandı…

Terakki 130+ projesi kapsamında Yazma Becerileri Sempozyumu’nu düzenlerken zengin ve işbirlikli bir ortam olması hayaliyle yola çıkmıştık. Sizler de bu hayalimizde bizleri büyük bir coşku ile desteklediniz. Bir kez daha tüm dinleyici ve katılımcılarımıza katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Sempozyumumuza çeşitli nedenlerle katılamayan, katılma imkanı bulamayan ya da aynı güne sığdırılmış, zaman sınırlı etkinlik programları nedeniyle arzuladığı halde fırsatları kaçıran meslektaşlarımızın da faydalanabilmesi için sempozyum kapsamında gerçekleştirilen atölye ve/veya iyi örnek sunumlarına ait materyalleri (sunum, doküman, video, görsel vb.) bu web sayfasından sizlerle paylaşıyoruz.

Bu paylaşım tamamen atölye/uzman paylaşımı ve iyi örnek sunumu sahiplerinin gönüllülükleri ve sınırlılıkları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Paylaşımları için tıklayınız.


next page next page close

Yazma Becerileri Sempozyumumuzun Üçüncüsü Gerçekleşti

Terakki, 19 Aralık Cumartesi günü Levent Yerleşkesinde gerçekleştirdiği “3. Yazma Becerileri Sempozyumu” ile İstanbul ve Türkiye genelinden özel ve devlet okullarında görev yapan 350’ye yakın öğretmeni yazarlar ve alanında uzman kişilerle buluşturdu. Terakki’nin 130+ Projesi kapsamında dili Türkçe olan ve ücretsiz organize edilen Yazma Becerileri Sempozyumu’nun bu yıl ki teması “Yaratıcılık ve Yazma”ydı.

Moderatorlüğünü Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu’nun yaptığı “Nitelikli Okumadan Yazmaya” başlıklı panelde Yıldıray Karakiya, Ali Koç ve Dr. Nilay Yılmaz görüş ve düşüncelerini öğretmenlerle paylaştı.

Nilay Yılmaz, konuşmasına yazar Nabakov’un “İnsan, bir kitabı okumaz ancak yeniden okuyabilir.” sözüyle başladı. Okuma sürecinden bahseden Yılmaz, bir kitap ilk kez okunurken gerçekleşen biyolojik sürece değinerek, “Sözcükleri okuyoruz. Okuduktan sonra belki bir anlamla buluşuyoruz ama bu anlamla ikinci kez buluştuğumuzda ancak o zaman o anlamın katmanlarını fark etmeye başlıyoruz.” dedi. Nitelikli okumanın disiplinlerarası bir okuma olduğunu ve kendisinin de bu tür bir okumadan yana olduğunu söyleyen Yılmaz, bir kitabın uzun soluklu, katmanlı okunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, bebeğin dil öğrenme sürecini çok anlamlı bulduğunu dile getiren Yılmaz, derslerde yaratıcı okuma, yaratıcı yazma ya da yaratıcılıkla ilgili yapılan tüm çalışmalarda, dilin algılama dizgisinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Çocuğun dinlediği şeyi kavraması, anladığını düşünceye ulaştırması, düşündüğünü konuşması, konuştuğunu okuduğu bir şeylerle eşleştirmesi ve yeniden düşünmeye başlamasının ardından sürecin yeniden başa döndüğünü anlattı.

Nitelikli okuma için yazma dersinin diğer dil becerileriyle ilişkilendirilerek yapılandırılmasını, çocuğun, kelimenin tek bir anlamı olmadığını öğrenmesi için katmanlı okuma yazma çalışmaları yapılmasını önerdi. Ardından Yılmaz, “Bir kitabı, birkaç kere okuduğumuzda, bir metnin üzerinde birkaç kere çalıştığımızda ya da o metni meydana getiren sesler, sözcükler üzerinde ayrı ayrı uzun çalışmalar yaptığımızda nitelikli okuryazar oluruz.” dedi.

Yıldıray Karakiya ise dünyanın her yerinin okunabileceğini, okumanın, yazılı bir belgedeki harflerin birleşip ortaya çıkardığı kavramları anlamak ve öğrenmekten daha öte bir şey olduğunu ifade etti. Bunun üzerine, bir otoparkın toplumsal açıdan okunabilmesiyle ilgili çeşitli örnekler verdi. Ardından, nitelikli okuma konusunu çocuklar açısından ele almadan önce, “Her şeyi okuyabileceğimizi düşünüyorsam, nitelik sadece okuduğum malzemeden mi kaynaklanır, yoksa okuyandan da gelir mi nitelik?” sorusunu yöneltti. Karakiya, okuyanın da niteliği yaratması gerektiğini belirtti ve okumanın teknik olarak öğretildiği çocuklardan nitelikli kitaplar okumalarının beklendiğini dile getirdi.

Okumanın sürdürülebilir olmasını sağlamak için bu eylemin alışkanlığa dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Karakiya, deneyimlerini paylaşarak çocukların okullardaki zorunlu okuma listelerinden bahsetti. Onların eğlendikleri kitapları okumak istediklerini ancak sebebin sadece eğlence olmadığını, okudukları şeylerde “akran zorbalığı” gibi kendi yaşadıkları birçok şeyin bir başkası tarafından da yaşandığını gördüklerini söyledi.

Yazma eylemini, ifade etmek olarak tanımlayan Karakiya, çocukların sadece ifade etmek istediğini, doğru ifade etmekle ilgilenmediklerini vurguladı. Nitelikli yazarlık için, çocukların bir şekilde okumaya ve kendini ifade etmeye teşvik edilmesi gerektiğini anlattı.

Son olarak Ali Koç, yeni çağın hızıyla birlikte okuma, okuduğunu anlama ve yazmanın değiştiğini ifade ederek konuşmasına başladı. Okullarda yazma ile ilgili en temel eksiğin ise haz olduğunu belirtti. Çocuğun haz aldığı kitaplar üzerinden ilerlemek gerektiğini savunan Koç, “Kendi deneyimimizi oluşturduğumuz yolla öğreniriz.” ifadesini kullandı.

Koç, eğitimdeki ana sorunun, herkese her şeyin aynı miktarda öğretilmesi olduğunu vurgulayarak, yazmaktan keyif alan bir grup çocuğa, onlara onlar için çok geride olan bilgilerin verilmeye, o yaş grubundaki kazanım neyi gerektiriyorsa onun sağlanmaya çalışıldığı örneğini paylaştı. Her çocuğun her şeyi sevmek zorunda olmadığını, bir grubun da kendisini daha farklı bir şekilde ifade etmek istediğini belirtti.

Çocuğun dilin sembolleriyle kurduğu güçlü ilişkide, öğretmenin bir kenarda durmayı becerebilmesi, işin özündeki heyecan ve haz duygusuna mutlaka saygı duyması gerektiğini belirten Koç, tekniğe çok boğulunca çocuğun o temelle olan ilişkisinin zedelendiğini dile getirdi.

Ayrıca sempozyumda, atölye/uzman paylaşımı çalışmalarıyla bu alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğrenme etkinlikleri, ölçme değerlendirme araçları üretmek ve türetmek üzere farklı disiplinlerden bilim insanları ve yazarlar buluştu. Toplam 17 atölye/uzman paylaşımı gerçekleşti; bunların dördü Terakki’nindi.

Nuran Direk (Eleştirel Düşünme ve Yazma); Merih Akoğul (Görsel Okuma ve Yazma); Şebnem Oral ve Gülsemin Ergün Kucba (Masalistan-Masal Yazma/Anlatma); Nurçay Türkoğlu (Medya Okuryazarlığını Eğitimde Uygulamak); PMIEF/Murat Taner, Egemen Kurtoğlu, Dilek Doğan, Lerzan Şahin, Pelin Çelik Pembe ve Mustafa Tülü (Öğrencilere Proje Yapma Fikrinin Aktarımı); Şafak Türkel (Reklam/Film Okuma ve Yazma); Damla Kukul (Senaryo Yazma); Cenk Gündoğdu (Şiir Ne Değildir ve Nasıl Okunur?); Burçak Karaboğa Güney ve Burcu Kolancı Özügeldi (Yaratıcı Drama ve Yazma, Edebi Metinden Yola Çıkarak Kısa Oyun Yazma); Tamer Ergin (Yazarken Tekniklere Dayalı Yazma), Mine Söğüt (Yazma Cesareti); Luset Kohen Fins (Yazmaya Başlarken Özümsememiz Gereken Yedi Altın Kural), Süleyman Sönmez (Yazsınlar diyoruz da…Yazmanın Antrenmanı Nasıl Olur?) atölye/uzman paylaşımı çalışmalarıyla sempozyuma destek verdi.

Bununla birlikte, ilköğretim ve lise seviyesinde yazma becerilerinin geliştirilmesi için yürütülen sınıf içi ve dışı öğrenme etkinlikleri ile ölçme değerlendirme uygulamaları da paylaşıldı. Çeşitli kurumlardan 23 adet iyi örnek sunumu yer aldı. Bunların yedisiTERAKKİ’den.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen yuvarlak masa çalışmasında ise “Neden Yazma Becerileri?” başlığı tartışıldı.

Bir sonraki Yazma Becerileri Sempozyumu 2017 yılında gerçekleştirilecek.


next page next page close
thumbnail YBS 2015 zoom
next page next page close

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Program Çizelgesi Yayınlandı.

3. Yazma Becerileri Sempozyumu dinleyici başvuruları incelenerek atölye/uzman paylaşımları için yerleştirme süreci tamamlanmıştır.
Yoğun ilgi nedeniyle bazı atölye/uzman paylaşımı sahipleri bizler için “tekrar” atölyeleri yapmayı kabul etmişlerdir.
İlgi için tüm dinleyicilerimize, destek için tüm davetlilerimize teşekkür ederiz.

Sempozyum program çizelgesine ulaşmak için tıklayınız. GÜNCELLENDİ


next page next page close

Kontenjanlarımız doldu. Çok teşekkür ederiz…

Terakki Vakfı Okulları Yazma Becerileri Sempozyumuna 3. yılında göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz.

Sempozyumumuza gösterilen yoğun talep nedeniyle kontenjanlarımız dolmuştur.

Sempozyum takviminde belirtilmiş olan “Ek Kontenjan Kaydı” doluluk nedeniyle açılmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

 

19 Aralık 2015 tarihinde görüşmek dileğiyle.


next page next page close

Dinleyici ön kayıt kontenjanları doldu…

3. Yazma Becerileri Sempozyumuna göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sempozyum Dinleyici Ön Kayıt kontenjanları dolmuştur.

 

Atölye kontenjanları dahilinde, tercihleriniz doğrultusunda yerleştirme işleminiz yapılmaya çalışılacaktır. Atölye seçiminiz doğrultusunda yerleşim ile ilgili aksaklık durumunda sizinle iletişime geçilecektir. Katılacağınız atölye ile ilgili bilgiyi sempozyum günü kayıt masalarından alabilirsiniz.

 

19 Aralık 2015 Cumartesi günü sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

 

Not: Ön kayıt başvurularının incelenmesinin ardından durum değerlendirmesi yapılarak tekrar atölyeleri ve “ek kontenjan kaydı” açılabilir.
Bunun için belirlenmiş olan tarih 27 Kasım 2015′tir. Bu tarihten sonra web sayfamızı takip etmenizi rica ederiz.


next page next page close

İyi Örnek Sunum Başvurusu Sonuçları Belli Oldu…

Terakki Vakfı Okulları
3. Yazma Becerileri Sempozyumu – 2015
“İyi Örnek Sunumları” Kabul Listesi

*Başvuruda belirtilen 1.temsilcinin adı ve soyadına göre sıralıdır.

No

Sunum Sahibi*

Sunum Adı

1

ARDA EŞBERK Yaratıcı Drama Teknikleri İle Hikaye, Öykü, Şiir, Roman, Senaryo Yazımı

2

ARZU SAVAS Renkli Yazmak

3

BANU HEPÇEKENLER Yaratıcı Drama Yöntemiyle Senaryo Yazarlığı Eğitimi Ve Senaryo Yazmak

4

BUKET KURT Masallara Felsefi Bir Yaklaşım – Anti-Masal Yazıyorum

5

GÖKÇEN CANATAN Yaratıcı Yazma Ve Drama

6

GÖZDE EKİNCİ Dostluk Ne Zaman Başlar?

7

GÜLAYŞE KOÇAK Yaratıcı Yazmaca, Ezber Bozmaca!

8

GÜLSEMİN ERGÜN KUCBA Yazma Yolculuğunda Farklı Yöntem Ve Teknikler

9

GÜNER ÖZEN Disiplinler Arası Ders Planı: Küçük Prens Görme Engelliler Okulunda

10

GÜNEŞ ERKAN Samet Behrengi’nin Kitaplarıyla Kurgulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazma Becerisi Ve Tutumlarına Etkisi

11

HAFİZE GÜNER İyi Ki Varsın Tilki Toni

12

HAFİZE GÜNER Disiplinler Arası Yaratıcılık Çalışması “Devler Ve Prensesler”

13

HANDAN KIZIL 6. 7. ve 8. Sınıflarda Yazma Uygulamalarından Örnekler

14

HÜLYA GÜLAÇ Makale Yazma Çalışmaları

15

İLKAY BAYSAL ÖZDEMİR Zihninizle Gerçekleştirebildiklerinize Ellerinizle Dokunabilirsiniz

16

MURAT MOROĞLU Yazın Türlerinden Mektup Ve Anı’nın Yaratıcı Drama Yöntemiyle İncelenmesi

17

NAZLI SAĞLAM Yaratıcı Düşün Yaratıcı Yaz

18

NURDAN ELLEZ Bir Yazma Programı: Zihnimde Keşfettiğim Resimler- Resimlerden Yazıya Dökülen Duygular

19

ÖZGÜR ŞENSOY Yazarak Düşünmek: Terakki’de Çocuk Hakları Ve “Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak” Projelerinde Yazma Çalışmaları

20

PINAR KAYA Çağrışım: Senden Kim Çıkacak?

21

SERDAR SOLKUN Yaratıcı Drama Yöntemiyle 3. Sayfa Haberinden Şiire

22

YUSUF ÇAĞLAYAN Yazının Şifresi: Bir Sistem Düşünürü Olmak

Kabul listesini *.pdf olarak indirmek için tıklayınız.


next page

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Paylaşımları Yayınlandı…

Terakki 130+ projesi kapsamında Yazma Becerileri Sempozyumu’nu düzenlerken zengin...
article post

Yazma Becerileri Sempozyumumuzun Üçüncüsü Gerçekleşti

Terakki, 19 Aralık Cumartesi günü Levent Yerleşkesinde gerçekleştirdiği “3....
article post
thumbnail YBS 2015 article post

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Program Çizelgesi Yayınlandı.

3. Yazma Becerileri Sempozyumu dinleyici başvuruları incelenerek atölye/uzman...
article post

Kontenjanlarımız doldu. Çok teşekkür ederiz…

Terakki Vakfı Okulları Yazma Becerileri Sempozyumuna 3. yılında göstermiş...
article post

Dinleyici ön kayıt kontenjanları doldu…

3. Yazma Becerileri Sempozyumuna göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür...
article post

İyi Örnek Sunum Başvurusu Sonuçları Belli Oldu…

Terakki Vakfı Okulları 3. Yazma Becerileri Sempozyumu – 2015 “İyi Örnek...
article post