rss search

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Paylaşımları

line

Terakki 130+ projesi kapsamında Yazma Becerileri Sempozyumu’nu düzenlerken zengin ve işbirlikli bir ortam olması hayaliyle yola çıkmıştık. Sizler de bu hayalimizde bizleri büyük bir coşku ile desteklediniz. Bir kez daha tüm dinleyici ve katılımcılarımıza katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Sempozyumumuza çeşitli nedenlerle katılamayan, katılma imkanı bulamayan ya da aynı güne sığdırılmış, zaman sınırlı etkinlik programları nedeniyle arzuladığı halde fırsatları kaçıran meslektaşlarımızın da faydalanabilmesi için sempozyum kapsamında gerçekleştirilen atölye ve/veya iyi örnek sunumlarına ait materyalleri (sunum, doküman, video, görsel vb.) bu web sayfasından sizlerle paylaşıyoruz.

Bu paylaşım tamamen atölye/uzman paylaşımı ve iyi örnek sunumu sahiplerinin gönüllülükleri ve sınırlılıkları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Aşağıda yer alan “Çalışmanın Adı”na tıklayarak dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

İyi Örnek Sunumları

No
Çalışmanın Sahibi
Kurum Adı
Çalışmanın Adı
1
Serdar Solkun Galatasaray Lisesi Yaratıcı Drama Yöntemiyle 3. Sayfa Haberinden Şiire
2
Nurdan Ellez Zikzak Grup Bir Yazma Programı: Zihnimde Keşfettiğim Resimler- Resimlerden Yazıya Dökülen Duygular
3
Banu Hepçekenler Yaşar Üniversitesi Yaratıcı Drama Yöntemiyle Senaryo Yazarlığı Eğitimi ve Senaryo Yazmak
4
Özgür Şensoy Terakki Vakfı Okulları Yazarak Düşünmek: Terakki’de Çocuk Hakları ve “Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak” Projelerinde Yazma Çalışmaları
5
Gulsemin Ergun Kucba,Başak Aslı Paçacı Şener Terakki Vakfı Okulları Yazma Yolculuğunda Farklı Yöntem ve Teknikler
6
Handan Kızıl,Nergis Devrim Karaali Terakki Vakfı Okulları 6. 7. ve 8. Sınıflarda Yazma Uygulamalarından Örnekler
7
Buket KurtBurcu Tuncer Terakki Vakfı Okulları Masallara Felsefi Bir Yaklaşım – Anti-Masal Yazıyorum
8
Pınar Kaya,Cannur Domurcaklı ODTÜ GVO Çağrışım: Senden Kim Çıkacak?
9 Arzu Savaş Renkli Yazmak

Atölye/Uzman Paylaşımları

No
Çalışmanın Sahibi
Kurum Adı
Çalışmanın Adı
1
Nuran Direk Eleştirel Düşünme ve Yazma
2
Damla Kukul Terakki Vakfı Okulları Senaryo Yazma
3
Şebnem Oral,Gulsemin Ergun Kucba Terakki Vakfı Okulları Masalistan- Masal Yazma/Anlatma
4
Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi Medya Okuryazarlığını Eğitimde Uygulamak
5 PMIEF PMIEF Öğrencilere Proje Yapma Fikrinin Aktarımı
6 Burçak Karaboğa Güney,Burcu Kolancı Özügeldi Terakki Vakfı Okulları Yaratıcı Drama ve Yazma, Edebi Metinden Yola Çıkarak Kısa Oyun Yazma

UYARI! Burada yer alan dosyaların içeriklerinden ve buna bağlı doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan sunum/atölye sahipleri sorumludur.