rss search

Amaç ve Kapsam

line

Sempozyum; ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yazma becerilerinin geliştirilmesi için yürütülen sınıf içi ve dışı öğrenme etkinlikleri ile ölçme değerlendirme uygulamalarını paylaşmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Okullardaki iyi örneklerin paylaşılmasının yanı sıra düzenlenecek atölye ve yuvarlak masa çalışmalarıyla, bu alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğrenme etkinlikleri, ölçme değerlendirme araçları üretmek ve türetmek de amaçlanmaktadır. Bu sürecin önemli bir tamamlayıcısı olarak alan uzmanları ve yazarların, görüş ve düşüncelerini öğretmenlerle paylaşacakları bir ortam yaratmak da sempozyumun diğer bir amacıdır.

3. Yazma Becerileri Sempozyumunun teması “Yaratıcılık ve Yazma” olarak belirlenmiştir.

Sempozyum Kapsamı:

• Yaratıcı drama ve yazma
• Yaratıcı yazma
• Eleştirel yazma
• Bilimsel yazma
• Proje yazma
• Masal/Storytelling
• Senaryo yazma
• Kısa film/Belgesel
• Reklam/Film okuma-yazma
• Teknoloji ve yazma
• Görsel okuma ve yazma
• Şiir yazma
• Gerçeküstü okuma