rss search

Başvuru

line

Başvuru Takvimi:

Sunum/Atölye Başvurularının Kabulü: 19 Ekim 2015 – 9 Kasım 2015

Dinleyici Ön Kayıtlarının Kabulü: 3 Kasım 2015 – 26 Kasım 2015

Dinleyici Ek Kayıtlarının Kabulü: 27 Kasım 2015 – 7 Aralık 2015

Sempozyumumuza gösterilen yoğun talep nedeniyle kontenjanlarımız dolmuştur. 

Sempozyum takviminde belirtilmiş olan “Ek Kontenjan Kaydı” doluluk nedeniyle açılmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Kabul Edilen Sunumların İlanı: 16 Kasım 2015

Dinleyici Kayıtlarının ve Atölye Katılımlarının Geri Bildirimi: 9 Aralık 2015

 

Başvuru Koşulları:

Yazma Becerileri Sempozyumuna iki türlü katılabilirsiniz.

1- Sunum/Atölye Başvurusu
Sempozyum amacına ve kapsamına uygun olarak geliştirilmiş öğrenme tasarımları, sınıf içi ve dışı etkinlikler, materyaller ve ölçme değerlendirme uygulamaları için sunum/atölye başvurusunda bulunabilirsiniz.
Sempozyumda yapılacak her sunum/atölye için aynı kurumdan en fazla iki kişi görevli olabilir. Yazışmalar başvurular sırasında belirtilecek olan 1. temsilci ile yürütülecektir.
Başvurular web sayfası üzerinden alınmaktadır. Posta ve e-posta ile yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.
Sunum/Atölye başvurularınız oluşturulmuş komisyon tarafından belirli ölçütler kullanılarak değerlendirilecek ve kabul edilen başvurulara e-posta ile çağrı yapılacaktır. Kabul edilmeyenlere geri bildirim verilecektir.

Başvurulara ait değerlendirme sonuçları web sayfamızdan takip edilebilir.

Başvuruda bulunmak için tıklayınız.

 

2- Dinleyici Ön Kayıt Başvurusu
Sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek olan;
• Alan uzmanları ve yazarlarla söyleşiler
• Atölye çalışmaları
• Yazma becerilerinin geliştirilmesinde iyi örneklerin paylaşımı
konularında dinleyici olarak katılmak mümkündür.
Başvurular web sayfası üzerinden alınmaktadır. Posta ve e-posta ile yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.
Bir okuldan en fazla 3 öğretmen katılabilecek, bu sayıya sunum yapacaklar dahil olmayacaktır. İlkokul, ortaokul ve lisesi olan okullar için katılımcı sayısı toplam 3 kişidir. Katılacak kişi sayısı ile ilgili sınırlama bulunduğundan, kayıt işlemlerinin kurum içlerinde görevlendirilecek kişilerce yapılması sizler açısından uygun olacaktır.
Yapılan başvurular incelenecek ve yığılma durumuna göre gerekli durumlarda kayıtta tarih önceliği dikkate alınacaktır.
Atölyeler için 20 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların artırılıp azaltılması ve mekanı konusunda atölyeyi yürütecek kişilerden görüş alınacaktır.

Atölye/Uzman paylaşımı kontenjanları sınırlı olduğundan başvuru ve seçim önceliğine göre yerleştirme yapılacaktır. Atölye/uzman paylaşımı tercihi yapmış bile olsanız, eğer kontenjanlar dolmuş ise atölyeye katılamayabilirsiniz. Sempozyum günü atölye/uzman paylaşımı listelerinden durumunuzu kontrol ediniz. Dikkat! En fazla 2 atölye seçimi yapabilirsiniz.

 

Başvuruda bulunmak için tıklayınız.

Başvuru ile ilgili soru ve katkılarınız için sempozyum koordinatörlüğüne ulaşabilirsiniz.

erimkocyigit@terakki.org.tr

T. +90 212 351 00 60 (pbx) / 229