rss search

Düzenleme Kurulu

line

Necdet Beken – Lise Müdürü

Gökhan Atılgan – Ortaokul Müdürü

Zehra Kasap Erkan – İlkokul Müdürü

Neşat Karakelle – TÖGEM Koordinatörü

Erim Koçyiğit – Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Sorumlusu

Volkan Mortaş – Ölçme Değerlendirme Uzmanı

Dilek Özçelengir – Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı (Lise)

Handan Kızıl – Türkçe Bölümü Başkanı (Ortaokul)

Burcu Özpirinçci – Ortaokul Müdür Baş Yardımcısı

Şafak Uçur – Lise Müdür Yardımcısı

Ayten Öztürk – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Nergis Devrim – Türkçe Öğretmeni

Gülsemin Kucba – Türkçe Öğretmeni

Ebru Karakaş – Sınıf Öğretmeni