rss search

Hakkında

line

Yazma Becerileri Sempozyumu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yazma becerilerinin geliştirilmesi için yürütülen sınıf içi ve dışı öğrenme etkinlikleri ile ölçme değerlendirme uygulamalarını paylaşmak amacıyla iki yılda bir gerçekleştirilmektedir.

Bu amacı gerçekleştirmek için sempozyum, okullardaki iyi örneklerin paylaşıldığı, atölye ve uzman paylaşımı çalışmalarıyla alan uzmanları ile paydaşların bir araya geldiği, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğrenme etkinlikleri, ölçme değerlendirme araçlarının üretildiği ve türetildiği, sürecin önemli bir tamamlayıcısı olarak yayınevlerinin de katılım gösterdiği özgün bir platform oluşturmaktadır.

Türkiye genelindeki, devlet ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin katıldığı sempozyumun ilki 28 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Bu sempozyum ile “Yazma Becerilerinin Kazandırılmasında Sorunlar, Çözümler, Yaklaşımlar” konusuyla gerçekleştirilen açılış panelinde Mine Soysal’ın moderatörlüğünde, Oya Adalı, Sevin Okyay, Feyza Hepçilingirler, Yrd. Doç. Dr. Necdet Neydim, Filiz Özdem gibi ustalar görüş ve deneyimlerini öğretmenlerle paylaştılar. Atölye çalışmalarında ise yazma konusunda Türkiye çapında söz sahibi olan Müjdat Ataman, Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu, Tolga Gümüşay, Yalvaç Ural, Sezai Sarıoğlu, Eren Noyan, Yrd. Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün, Barış Müstecaplıoğlu, Feyza Hepçilingirler gibi usta isimler kendi uzmanlık alanları çerçevesinde öğretmenlerle paylaşımlarda bulunmuşlardı. Sempozyumun diğer bir etkinlik türü olan ve okullardaki yazma becerilerine yönelik çalışmaların paylaşılmasını hedefleyen iyi örnek sunumları ise Terakki Vakfı Okullarının da içinde bulunduğu toplam 13 farklı sunum ile zenginleşmişti.

İkincisi 7 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Yazma Becerileri Sempozyumu önceki sempozyuma göre artan katılımcı sayısı, davetli konuşmacı sayısı ve iyi örnek sunumu sayısı ile manidar bir artış gösterdi. Terakki 130+ projesi* kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler dizisinde yazma becerisinin önemi, geliştirilmesi için yapılabilecekler ve öğrenme ortamlarında bunun nasıl sağlanabileceğine ilişkin çeşitli boyutlarda çalışmalar yürütüldü.

“Düşünme ve Yazma” temasıyla yola çıkan 2. Yazma Becerileri Sempozyumu kapsamında; Düşünme Süreçleri ve Düşünme Becerisi, Yaratıcı Düşünme ve Yazma, Eleştirel Düşünme ve Yazma, Yazma ve Öğrenme Stilleri, Felsefeden Yazmaya, Bilimsel Yazma, Senaryo Yazma, Yazma ve Problem Çözme Becerileri, Görsel Okuma ve Yazma, Süreç Odaklı Okuma ve Yazma, Şiir ve Öykü konularına yer verildi.

Toplam 15 alan uzmanının destek verdiği 2. Yazma Becerileri Sempozyumunda Dr. Tülay Üstündağ moderatörlüğünde, Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin, Nilay Özer, Baki Ayhan T. ve Oya Adalı’nın katıldığı “Düşünme Süreçleri, Düşünme Becerisi ve Yazma” konulu bir panel gerçekleştirildi.

2. Yazma Becerileri Sempozyumuna Dr. Tülay Üstündağ (DÜŞÜNmeden Yazılır MI?), Oya Adalı (Yaratıcı Düşünme ve Yazma), Gülayşe Koçak (Yaratıcı Yazma: Bir Yaşama Biçimi), Murat Gülsoy (Hikaye ve Olay Örgüsü), Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin (Yazmaya Hazırlık), Dilek Tokay Köksal (İlk ve Orta Öğretimde Eleştirel Düşünce), Rıza Kıraç (Görsel Okuma ve Yazma), Tuğrul Tanyol (Şiir Tarihine Eleştirel Bakış), Nilay Özer (Eleştirel Düşünme ve Yazma), Tarık Günersel (Yaratıcı Yazarlık), Damla Kukul (Senaryo Yazma), Sabriye Özerdem (Bilimsel Yazma), Duygu Vural Çağlar (Felsefeden Yazmaya) ve Behiç Ak (Yazınsal ve Görsel Okuma) atölye/uzman paylaşımı çalışmalarıyla destek verdi.

Kapanış konuşmasını Avrupa Yazma Becerileri Merkezleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Yazma Becerileri Merkezi öğretim üyesi Sayın Dilek Tokay Köksal’ın yaptığı sempozyum, yayınevlerinin de desteği ile ilkinde olduğu gibi ücretsiz ve Türkçe olarak gerçekleştirildi.

*TERAKKİ 130+ Projesi; Terakki’nin 130. yılından sonra geleceğe doğru olan yolculuğunda bilim, kültür ve sanat alanlarını eğitim çerçevesi içinde değerlendiren etkinlikleri kendi çevresiyle paylaşmayı ve bu yolla çevresine katkı sağlamayı hedefliyor.

 

Yazma Becerileri Sempozyumu Düzenleme Kurulu

Gökhan Atılgan – Ortaokul Müdürü (Koordinatör okul)

Necdet Beken – Lise Müdürü

Zehra Kasap Erkan – İlkokul Müdürü

Neşat Karakelle – TÖGEM Koordinatörü

Erim Koçyiğit – Sempozyum Koordinatörü Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Sorumlusu

Volkan Mortaş – Ölçme Değerlendirme Uzmanı

Dilek Özçelengir – Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı (Lise)

Handan Kızıl – Türkçe Bölümü Başkanı (Ortaokul)

Gülsemin Kucba – Türkçe Öğretmeni

Gonca Özmen – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

Yaşar Kurun – Biyoloji Öğretmeni

Burçak Karaboğa Güney – Yaratıcı Drama Öğretmeni

Damla Kukul – Plastik Sanatlar Öğretmeni

Şebnem Oral – İngilizce Öğretmeni

Süleyman Sönmez – Eğitim Teknolojileri Uzmanı

 

Sempozyum ile ilgili sorularınızı sempozyum koordinatörlüğüne iletebilirsiniz.

Erim Koçyiğit
Yazma Becerileri Sempozyum Koordinatörü
erimkocyigit@terakki.org.tr
+90 (212) 351 00 60/229